KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ SLUŽBY

Projekční, inženýrské a montážní práce

Výstavba a údržba zařízení VN, NN

VÍCE INFORMACÍ

Projekční a inženýrské práce

VÍCE INFORMACÍ

Zemní práce a úpravy povrchů

VÍCE INFORMACÍ

O společnosti Eltrab group s.r.o.

Společnost ELTRAB GROUP s.r.o. se sídlem ve Frýdku – Místku  je dodavatelem elektroenergetických staveb vyhrazených elektrických zařízení nízkého a vysokého napětí, včetně inženýrských činností s těmito stavbami bezprostředně souvisejících. Provádí také změny staveb a jejích odstraňování.

Nejvýznamnějším  zákazníkem v oblasti výstavby  a rekonstrukcí vyhrazených elektrických zařízení je ČEZ Distribuce, a.s., pro kterého zajišťuje především elektromontážní a inženýrskou činnost.

Společnost disponuje 100 zaměstnanci s moderním strojním a mechanizačním vybavením.

Společnost je držitelem integrovaného systému řízení jakosti EMS a BOZP v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.

Výstavba a údržba zařízení VN, NN

Komplexní realizace staveb, dodávka, montáž a revize vyhrazených elektrických zařízení:

Venkovní trafostanice
Venkovní vedení VN
Venkovní vedení NN vč. domovních přípojek
Zemní kabelové vedení NN vč. domovních přípojek
PPN – montážní a údržbové práce na el. zařízeních NN a VN

Projekční a inženýrská činnost

Zhotovení projekční dokumentace včetně veřejně právního projednání
Geodetické zaměření před, v průběhu a po dokončení stavby
Zajištění vytýčení dotčených inženýrských sítí
Projednání záborů a zvláštního užívání komunikací
Vyhotovení geometrického plánu věcných břemen
Vklady věcných břemen do katastru nemovitostí

Zemní práce vč. úprav povrchů

Odkop zeminy, hutnění zeminy
Rozebírání chodníku, rozebírání dlažby z kostek
Provádění protlaků do průměru 160 mm vč. souvisejících prací
Provedení pískového lože, provedení beton základů, podkladové vrstvy ze štěrkopísku, štěrkodrti, betonu
Položení obrubníků, kladení betonových dlaždic, kladení dlažby z kostek, kladení zámkové dlažby
Položení drnu, osetí povrchu trávou
590
PROJEKTŮ ZA ROK
870
STAVEB ZA ROK
100
ZAMĚSTNANCŮ

Reference

Naše realizované projekty

Vedení společnosti

Ing. Martin Barteček


Bc. Renáta Bartečková

Projekce

Ing. Karel Blecha
Vedoucí projekce

Vladimír Pavelek

Ing. Martin Tomek

Tomáš Pluháček

Martin Mižík

 

Jindřiška Wróblová

Iveta Bartová
Asistentka projekce

Marcela Krpcová
Asistentka projekce

Zuzana Makovičková
Asistentka projekce

Alena Woznicová
Asistentka projekce

Realizace

Jiří Stronček
Vedoucí realizace

Mgr. Michael Kutty
Zábory, zvláštní užívání komunikace

Josef Bohdálek
Vypínání

Petr Hruška
Technik realizace

Petr Klimánek
Technik realizace

Jiří Pavlán
Technik realizace

Věra Bílková
Asistentka realizace

Dorotíková Nikol
Asistentka realizace

Věcná břemena a obchod

Markéta Hlavatíková
Vedoucí věcných břemen

Monika Hrachovická
Technik věcných břemen

Bohumila Frančiáková
Technik věcných břemen

Iveta Tomanová
Technik věcných břemen

Obchodní oddělení

František Hlavatík
Vedoucí obchodního oddělení

Účetní oddělení

Hana Austová
Hlavní účetní

Lucie Syryčanská
Účetní

Gabriela Fegerová
Fakturantka

Eva Světelská
Mzdová účetní

Personální oddělení

Jana Weissmannová
Personalista

Sklad

Pavel Malina
Vedoucí skladu

Kontakty

Eltrab Group s.r.o.

SÍDLO/FAKTURACE:
Lublaňská 1002/9, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 05060761, DIČ: CZ05060761
 
KORESPONDENČNÍ ADRESA: 
Kostikovo náměstí 639, 738 01 Frýdek-Místek
Kontaktní údaje

Kostikovo náměstí 639, 738 01 Frýdek-Místek

FAKTURACE: Lublaňská 1002/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2

TRABBAU a.s.

SÍDLO/FAKTURACE:
Lublaňská 1002/9, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 28582675, DIČ: CZ28582675
 
KORESPONDENČNÍ ADRESA: 
Kostikovo náměstí 639, 738 01 Frýdek-Místek
Kontaktní údaje

Kostikovo náměstí 639, 738 01 Frýdek-Místek

FAKTURACE: Lublaňská 1002/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Ing. Martin Barteček

SÍDLO/FAKTURACE:
Lublaňská 1002/9, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 47195355, DIČ: CZ109144966 
 
KORESPONDENČNÍ ADRESA: 
Kostikovo náměstí 639, 738 01 Frýdek-Místek
Kontaktní údaje

Kostikovo náměstí 639, 738 01 Frýdek-Místek

FAKTURACE: Lublaňská 1002/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2


Kontakty