Komplexní energetické služby

Projekční, inženýrské a montážní práce

Výstavba a údržba zařízení VN, NN

více informací

Projekční a inženýrské práce

více informací

Zemní práce a úpravy povrchů

více informací

O společnosti Eltrab group s.r.o.

Společnost ELTRAB GROUP s.r.o. se sídlem ve Frýdku – Místku  je dodavatelem elektroenergetických staveb vyhrazených elektrických zařízení nízkého a vysokého napětí, včetně inženýrských činností s těmito stavbami bezprostředně souvisejících. Provádí také změny staveb a jejích odstraňování.

Nejvýznamnějším  zákazníkem v oblasti výstavby  a rekonstrukcí vyhrazených elektrických zařízení je ČEZ Distribuce, a.s., pro kterého zajišťuje především elektromontážní a inženýrskou činnost.

Společnost disponuje 100 zaměstnanci s moderním strojním a mechanizačním vybavením.

Společnost je držitelem integrovaného systému řízení jakosti EMS a BOZP v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.

Výstavba a údržba zařízení VN, NN

Komplexnost dodávek. Projektová příprava staveb.
Komplexní realizace staveb, dodávka, montáž a revize vyhrazených elektrických zařízení:
Venkovní trafostanice
Venkovní vedení VN
Venkovní vedení NN vč. domovních přípojek
Zemní kabelové vedení NN vč. domovních přípojek
PPN – montážní a údržbové práce na el. zařízeních NN a VN

Projekční a inženýrská činnost

Zhotovení projekční dokumentace včetně veřejně právního projednání
Geodetické zaměření před, v průběhu a po dokončení stavby
Zajištění vytýčení dotčených inženýrských síti
Projednání záborů a zvláštního užívání komunikací
Vyhotovení geodetického plánu věcných břemen
Vklady věcných břemen do katastru nemovitostí

Zemní práce vč. úprav povrchů

Odkop zeminy, hutnění zeminy
Rozebírání chodníku, rozebírání dlažby z kostek
Provádění protlaků do průměru 160 mm vč. souvisejících prací
Provedení pískového lože, provedení beton základů, podkladové vrstvy ze štěrkopísku, štěrkodrti, betonu
Položení obrubníků, kladení betonových dlaždic, kladení dlažby z kostek, kladení zámkové dlažby
Položení drnu, osetí povrchu travou

590

PROJEKTŮ ZA ROK

870

STAVEB ZA ROK

100

ZAMĚSTNANCŮ

Reference

Naše realizované projekty

Kontakt

Ing. Martin Barteček

SÍDLO/FAKTURACE:  
Lublaňská 1002/9, Praha 2, PSČ 12000, IČ: 47195355, DIČ: CZ109144966 
 
KORESPONDENČNÍ ADRESA: 
Kostíkovo náměstí 639, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní údaje

Kostíkovo náměstí 639, 738 01 Frýdek-Místek

+420 775 890 600

info @eltrab.cz

FAKTURACE:
Lublaňská 1002/9,
Vinohrady, 120 00 Praha 2